KONTO BANKOWE konferencji :

                        PKO B.P. 16 1020 2498 0000 8802 0131 0408

             Zgłoszenie e-mail: geofizyka.konferencja@us.edu.pl

            *z dopiskiem: konferencja geofizyka + nazwisko osoby.

Uczestnicy konferencji którzy potrzebują fakturę VAT proszone są o podanie pełnych danych instytucji oraz numeru NIP.

           

Do pobrania: Karta zgłoszenia uczestnictwa  wersja.doc   i wersja.pdf