MIEJSCE KONFERENCJI:

                    Konferencja odbyła się w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ.

                    Dalsza część konferencji na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

                    w Hotelu Fajkier w miejscowości Lgota Murowana,  w gminie Kroczyce

                    koło Zawiercia.  Strona hotelu: http://www.hotelfajkier.pl

 

                    W programie: zwiedzanie Pieskowej Skały oraz Obserwatorium

                    Sejsmologicznego w Ojcowie.

         HOTEL:

 

 

 

 

        

PIESKOWA SKAŁA: