Referaty przedstawione na konferencji

Materiały konferencyjneMateriały konferencyjne

Adam F. IDZIAK, Jerzy CABAŁA

Wacław M. Zuberek, geofizyk, geolog, nauczyciel akademicki                                                 

Marek KWAŚNIEWSKI

Recent advances in experimental studies of dilatancy in rocks                                      

Kaja PIETSCH

Wykorzystanie tłumienia fal sejsmicznych w interpretacji złożowej 

Vladimír RUDAJEV

Some examples of seismoacoustic laboratory methods utilization  

Wacław M. ZUBEREK

O niepewności w geofizyce 

 

Abstracty: Streszczenia referatów

Mariusz BIAŁECKI

O prostym modelu uwalniania energii na uskoku  

Stanisław Roman ĆMIEL

Zależności pomiędzy parametrami uskoków a jakością węgla w ich sąsiedztwie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Wojciech DĘBSKI

Geophysical data interpretation: past, presence, and future of the inverse theory   

Andrzej DOMONIK

Emisja akustyczna jako skuteczne narzędzie do analizy procesu deformacji skał na przykładzie wapieni piaszczystych z Roztocza

Józef DUBIŃSKI, Grzegorz MUTKE

Aktualny stan i kierunki rozwoju sejsmometrii górniczej w Polsce

Aneta GOLIK Maciej MENDECKI

Attenuation relation for induced seismicity in Main Anticline and Main Basin (Upper Silesian Coal Basin)

Jadwiga JARZYNA, Ha Quang MAN

Klasyfikacja formacji skalnych na podstawie ich zdolności hydraulicznych dla oceny możliwości ruchu mediów w przestrzeni porowej

Zdenek KALÁB, Jaromir KNEJZLÍK, Markéta LEDNICKÁ, Radovan KUKUTSCH, Robert KOŘÍNEK, Petr ŽŮREK, Eva HRUBEŠOVÁ

Medieval Mine Jeroným: Current knowledge from geomechanical measurements 

Zdenek KALÁB, Markéta LEDNICKÁ

Foundation conditions of structures at undermined area: Example of evaluation

Zdenek KALÁB, Markéta LEDNICKÁ, Robert KOŘÍNEK, Eva HRUBEŠOVÁ

Influence of local geology on vibrations generated by traffic 

Wahab KHAIR

A feasibility analysis of cost assessment of electricity 400 MW (2 - 200 MW Units) power plant

Jerzy KORNOWSKI, Joanna KURZEJA

Prognozowanie prawdopodobieństwa tąpnięcia na podstawie energii sejsmicznej i czynników określonych Metodą Rozeznania Górniczego (MRG)

Andrzej KOTYRBA, Łukasz KORTAS, Sławomir SIWEK

Obrazowanie ognisk pożarów w składowiskach odpadów z produkcji węgla metodą sondowań elektroopoorowych

Joanna KURZEJA

Estymacja energii i współczynnika tłumienia bez lokalizacji źródeł w sejsmoakustyce górniczej  

Grzegorz KWIATEK, Katrin PLENKERS, Georg DRESEN oraz grupa robocza JAGUARS

Parametry ogniska sejsmicznego i relacje skalowalności dla nanosejsmiczności (-4.0<MW<-0.8) zarejestrowanej w kopalni złota Mponeng, Republika Południowej Afryki. 

Grzegorz KWIATEK, Katrin PLENKERS, Masao NAKATANI, Yasuo YABE, Georg DRESEN oraz grupa robocza JAGUARS

Relacja Gutenberga-Richtera do magnitudy -4.5 dla sejsmiczności indukowanej w kopalni złota Mponeng, Republika Południowej Afryki 

Grzegorz KWIATEK

Kompleksowa analiza ogniska sejsmicznego z wykorzystaniem systemu FOCI

Grzegorz LIZUREK, Łukasz RUDZIŃSKI, Stanisław LASOCKI, Beata ORLECKA-SIKORA

A study of the clustering properties of mining induced seismicity    

Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI

Analiza możliwości detekcyjnych metody GPR dla zmiennej geometrii układu pomiarowego

Paweł URBAN, Paweł WIEJACZ, Bogusław DOMAŃSKI

Analiza mechanizmów wstrząsów górniczych występujących na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego 

Jolanta PIERWOŁA, Anna HADA,  Jarosław BADERA

Zastosowanie metody obrazowania oporu i polaryzacji wzbudzonej do rozpoznania zasięgu głębokościowego iłów środkowojurajskich w Zawierciu-Blanowicach    

Joanna PINIŃSKA, Artur DZIEDZIC

Symultaniczne pomiary prędkości fali podłużnej oraz procesów deformacji sprężystej skał w warunkach trójosiowego ściskania w wysokich ciśnieniach i temperaturze.    

Bohuslav RŮŽEK, Jan ZEDNÍK, Petr JEDLIČKA, Karel HOLUB, Jana RUŠAJOVÁ, Oldrich NOVOTNÝ

Some results of the joint inversion of Pg/Sg waves generated by quarry blasts, deep coal mining induced and tectonics events  

Iwona STAN-KŁECZEK

Zależność pomiędzy tensorem spękań i tensorem prędkości występująca dla różnych typów skał  

Krystyna STEC, Jan DRZEWIECKI

Mechanizm ognisk wstrząsów niezbędnym elementem poznania procesu zniszczenia wyrobiska    

Krzysztof  P. TEISSEYRE

Properties of Microseisms at Frontier of Rockburst Records