Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa,
Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, Prezes Oddziału Górnośląskiego PTPNoZ
 

Dziękują wszystkim za uczestnictwo w Jubileuszowej Konferencji
Profesora Wacława M. Zuberka

GEOFIZYKA W GEOLOGII i GÓRNICTWIE

Sosnowiec - Zawiercie 15 - 17 września 2010r.

 

Materiały konferencyjne
Konferencja WNoZ WNoZ Konferencja prof. Zuberka  Konferencja Prof. Zuberek   Gratulacje WNoZ
Sesja posterowa WNoZ Obrady - Hotel "Fajkier"  Ojców Obserwatorium IG PAN  Bankiet Hotel Fajkier 
Gratulacje Przemówienie  Hotel Fajkier   Pieskowa Skała

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

                       Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Prorektor Uniwersytetu Śląskiego

                                                                                       ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

                       Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Dyrektor Głównego Instytutu

                                                                                        Górnictwa w Katowicach     

                       Prof. dr hab. Paweł Rowiński – Dyrektor Instytutu Geofizyki

                                                                                  PAN w Warszawie