Druk tekstów prezentowanych na konferencji:

       Pełne teksty referatów (oryginalne wyniki badań oraz review)  zostaną wydrukowane (w języku angielskim) po konferencji w:

      Acta Geophysica zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: http://agp.igf.edu.pl/instructions.php

Termin nadsyłania pełnych tekstów do druku - do końca 2010 roku


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

      Prof. dr hab. Adam Idziak – Uniwersytet Śląski

      Doc. dr hab. Wojciech Dębski – Instytut Geofizyki PAN

      Prof. dr hab. Sławomir Gibowicz – Instytut Geofizyki PAN

      Prof. dr hab.inż. Jadwiga Jarzyna – Akademia Górniczo-Hutnicza

      Prof. dr hab. inż. Jerzy Kornowski – Politechnika Śląska

      Prof. dr hab.inż. Marek Kwaśniewski – Politechnika Śląska

      Prof. dr hab. Stanisław Lasocki – Instytut Geofizyki PAN

      Prof. dr hab.inż. Henryk Marcak – Akademia Górniczo-Hutnicza

      Prof. dr hab.inż. Kaja Pietsch – Akademia Górniczo-Hutnicza

      Prof. dr hab.inż. Joanna Pinińska – Uniwersytet Warszawski

      Prof. RNDr. Vladimir Rudajev - Instytut Geologii, Czeska Akademia Nauk

      Prof. dr hab. Roman Teisseyre – Instytut Geofizyki PAN